Kentsel tasarım.

Yapı adacıklarına, komşuluk birimlerine ya da kentin tümüne, işlevlerini daha iyi yerine getirmesi ve göze güzel görünmesi amacıyla biçim verme süreci, bununla ilgili bilim dalı ve bu uğraş sonucunda ortaya çıkan tasarım. Kentsel planlamanın, kentin biçimi, düzeni, fiziksel yapılaşması ve estetiğiyle uğraşan kolu, kent boyutunda mimarlık.

Yaşamımızda ki kent.

Kentsel dönüşüm, şehirin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde, veya diğer afetlerde risklerin en aza indirgenmesi için yapılan ciddi projelendirme.