Çatı denilince

İnsanlar tarih boyunca doğanın olumsuz etkilerinden kendilerini korumak amacıyla birçok yöntem denemişlerdir. Bunların başında barınma ihtiyacı gelmiştir. Bu koşullarda yapmış oldukları binaları tabiatın zor şartlarından korumuş, ömrünü uzatmış ve estetik görünmesi amacıyla yapıların üstünü mutlaka değişik malzemelerle örtmüşlerdir. Çatı dediğimiz bu yapı elemanı, yaptığımız yapıları dış etkenlerden korumuş ve bunlara mimari bakımdan bir estetik kazandırmıştır.

yaşamdaki yeri ve önemi

Binaları yağmur, kar, rüzgâr, sıcak ve soğuk gibi dış etkilerden korumak amacıyla, binaların en üst kısmını teşkil eden yapı elemanına çatı denir. Çatıların kar ve rüzgâr yüklerini emniyetle taşıyabilmesi, yağmur ve kar sularını içine almadan en çabuk ve düzenli şekilde uzaklaştırabilmesi gerekir. Ayrıca çatılara uygun şekil, boyut ve eğim verilmeli, estetik görünmesi sağlanmalıdır.