Sera, Bağ Evi

İklimle ilgili çevre koşullarına tamamen veya kısmen bağlı kalmadan gerektiğinde sıcaklık, bağıl nem, ışınım, karbondioksit ve hava hareketini kontrol altında tutarak bitkilerin büyümesi vegelişmesi için en uygun koşulları sağlamak, çeşitli kültür bitkileriyle ve bunların tohum, fide, fidanlarını üretmek amacıyla cam, plastik vb. ışık geçirgen bir örtü malzemesiyle kaplanan yapılara "sera"denir. Büyüklüklerine Göre Seralar büyüklüklerine göre büyük, orta ve küçük seralar olarak ayrılırlar.Büyük seralar, bireysel ve blok seralar olabilir. Bu seralarıntaban alanları 1000m2’den daha fazladır ve boyları 50–100m arasındadır.Bu seralar genellikle yetiştiricilikte kullanılmaktadır. Orta büyüklükteki seralar ise, büyüklükleri 100-1000 m2, boyları 25-50m, genişlikleri ise 3-20m arasında değişen bu seralar yetiştiricilikte ve fide üretiminde kullanılır. Küçük seralar ise 100 m2’den daha küçük taban alana sahiptirler. Özellikle ev bahçelerinde çiçek için kullanılan bu seraların genişlikleri 1-6m, uzunlukları ise 2-20m arasında değişir.

Sera için her yer

Sera işletmeciliğini kısıtlayıcı en büyük etmen, sera içinde bitki gelişmesi için en uygun sıcaklığı sağlamakta kullanılan yakıt ile ısıtma sistemleri bakım giderleridir. Bu nedenle Ülkemizde sera işletmeciliğine uygun bölgeler Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz bölgeleri ile uygun mikrokliması olan yörelerdir.